Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka 10.3563 2361.3439 26.8908 214782.9071 0.0297 6.4893 2.1008 264.0861 217454.2041 2015
Gymnázium P. J. Šafárika Ul. akademika Hronca 1, Rožňava 0.0175 - 0.5005 0.1029 0.023 0.0835 0.0096 0.0265 0.7635 2011
Materská škola Rožňavské Bystré 45, Rožňavské Bystré 0.0244 - 0.1153 0.0989 0.0278 0.0183 0.0051 - 0.2898 2010
Materská škola Makarenkova 814/28, Partizánske 0.005 0.0002 0.0143 0.0505 0.0228 0.0129 0.0775 0.0201 0.2032 2015
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32, Komárno 1.1404 6.4695 0.0137 0.1035 0.0297 0.0466 0.0135 0.0398 7.8567 2017
SPŠ strojnícka Duklianska 1, Prešov 0.188 - 0.0083 - 0.0297 - 0.0916 0.0496 0.3672 2015
Praktická škola Červeňova 42, Nitra 0.0039 2.3641 0.006 0.119 0.0278 0.0217 0.0135 0.0241 2.58 2010
Špeciálna zákl.škola i. Mojmírovská 70, Poľný Kesov 0.0377 0.0571 0.0058 0.0547 0.023 0.0117 0.0649 0.0425 0.2975 2014
Základná škola a Stredná odborná škola pri Reedukačnom centre Prílepská 6, Zlaté Moravce 0.0003 0.417 0.0054 0.0505 0.028 0.0003 0.0773 0.0047 0.5836 2014
Základná škola Klátova Nová Ves 351, Klátova Nová Ves 0.0125 0.0211 0.0052 0.0673 0.028 0.0031 0.0069 0.0262 0.1703 2014