Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka 10.3563 2361.3439 26.8908 214782.9071 0.0297 6.4893 2.1008 264.0861 217454.2041 2015
Základná škola Pionierska 4, Šaľa 0.0108 0.0821 0.0006 0.3311 0.0297 0.0717 0.0117 0.0227 0.5603 2010
Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou 0.0027 0.1538 0.0023 0.3221 0.023 0.0131 0.0049 - 0.522 2010
Materská škola Šoltésovej 12, Nové Zámky 0.0162 0.024 0.0012 0.1782 0.023 0.0001 0.07 0.0801 0.3928 2014
Základná škola Vyhne 111, Vyhne 0.0065 0.0683 0.0005 0.1249 0.028 0.0356 0.0127 0.0253 0.3018 2010
Základná škola Hradná 22, Nové Zámky 0.0093 0.0359 0.0008 0.1224 0.023 0.0177 0.0118 0.0225 0.2434 2011
Základná škola Jána Bottu 27, Trnava 0.0041 0.067 0.0004 0.121 0.023 0.0462 0.0186 0.0334 0.3138 2014
Základná škola s MŠ Veľké Rovné 302, Veľké Rovné 0.0085 0.0657 0.001 0.1198 0.0228 0.0053 0.0113 0.0309 0.2654 2012
Základná škola JGT Gaštanová 12, Banská Bystrica 0 0 0.0013 0.1196 0.023 0.0244 0.0302 0.0372 0.2357 2015
Základná škola Juraja Fándlyho 7, Sereď 0.0281 0.0937 0.0045 0.1191 0.023 0.0282 0.0017 0.0252 0.3235 2017