Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Vyšný Orlík 84, Vyšný Orlík 0.0082 0.0123 0.0011 - 0.0297 - 0.0112 0.0482 0.1107 2010
MŠ pri ZŠ Športová 33, Zavar - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Gymnázium P.Pázmáňa VJM Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Základná škola V.Beniaka s materskou školou Školská 186/13, Chynorany 0.0077 - - - 0.0297 - - - 0.0374 2010
Základná škola Školská 116, Ružiná 0.0051 0.1989 0.0008 0.1011 0.023 - 0.1629 0.0525 0.5443 2020
Základná škola Demänovská cesta 5, Liptovský Mikuláš - - - 0.0896 0.028 - - - 0.1176 2010
Materská škola E. P. Voljanského 491/3, Zvolen 0.0016 0.0615 0.0012 0.0976 0.023 0 0.0068 0.0149 0.2066 2022
Základná škola Komenského 12, Sobrance - - - - - 0 - - 0 2011
Základná škola Sasinkova 530, Kopčany 0.0126 0.0013 0.0007 0.0505 0.028 0.0001 0.0053 0.0405 0.1389 2013
Základná škola Pribinova 123/9, Nováky - - - - - 0.0001 - - 0.0001 2011