Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
MŠ pri ZŠ Športová 33, Zavar - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Cirkevná základná škola Andovská 4, Nové Zámky 0.0134 - 0.0001 - - - - - 0.0135 2009
Gymnázium P.Pázmáňa VJM Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Materská škola Rožňavské Bystré 45, Rožňavské Bystré 0.0244 - 0.1153 0.0989 0.0278 0.0183 0.0051 - 0.2898 2010
Základná škola Zákopčie 957, Zákopčie - - - - 0.0297 0.019 -0.0015 - 0.0473 2010
Základná škola V.Beniaka s materskou školou Školská 186/13, Chynorany 0.0077 - - - 0.0297 - - - 0.0374 2010
Materská škola Nábrežná 39, Nové Zámky 0.0151 - 0.0015 0.1064 0.023 0.0053 0.0208 0.0154 0.1875 2010
Základná škola Demänovská cesta 5, Liptovský Mikuláš - - - 0.0896 0.028 - - - 0.1176 2010
Základná škola s MŠ Dostojevského ul. 2616/25, Poprad 0.0036 - 0.0018 0.0995 0.0278 - - 0.0183 0.151 2010
Stredná odborná škola Farského 9, Bratislava - Petržalka 0.0003 - 0.0009 0.1097 0.028 0.2419 0.0056 - 0.3864 2010