Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka 10.3563 2361.3439 26.8908 214782.9071 0.0297 6.4893 2.1008 264.0861 217454.2041 2015
Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24, Prešov 0.0097 0.0989 0.0001 0.1079 0.028 0.2647 0.0018 1.0244 1.5354 2011
Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov 0.1635 0.0856 0.001 0.0855 0.023 - 0.0021 0.8593 1.2158 2021
Súkromná základná škola Ružová 14, Banská Bystrica 0.0001 0.0941 0.0003 0.1018 0.023 0.0859 0.0166 0.7007 1.0224 2021
Základná škola s MŠ Mierové nám. 10, Šintava 0.0148 0.296 0.0012 0.0915 0.0297 0.0005 0.0227 0.62 1.0764 2011
Základná škola Trebišovská 10, Košice 0.0097 0.0261 0.0016 0.1 0.028 0.0002 0.0197 0.5868 0.7723 2014
Gymnázium Š. Moysesa Školská 13, Moldava nad Bodvou 0.0072 0.0151 0.0009 0.0856 0.0297 0.1063 0.0552 0.5808 0.8809 2015
Základná škola sv. Dominika Savia Školská 386, Dubnica nad Váhom 0.0072 0.212 0.0009 0.0867 0.023 0.0011 0.0356 0.3587 0.7252 2010
Gymnázium A. Bernoláka Mieru 307/23, Námestovo 0.0046 0.0478 0.0014 0.0816 0.028 0.0989 0.0104 0.3372 0.61 2013
Základná škola s MŠ Rudník 205, Rudník 0.0063 0.0093 0.0014 0.1037 0.028 0.027 0.0106 0.3244 0.5107 2013