Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Poruba 55, Poruba - - - - 0.023 - - - 0.023 2010
Základná škola Vyšný Orlík 84, Vyšný Orlík 0.0082 0.0123 0.0011 - 0.0297 - 0.0112 0.0482 0.1107 2010
MŠ pri ZŠ Športová 33, Zavar - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Cirkevná základná škola Andovská 4, Nové Zámky 0.0134 - 0.0001 - - - - - 0.0135 2009
Gymnázium P.Pázmáňa VJM Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Základná škola Zákopčie 957, Zákopčie - - - - 0.0297 0.019 -0.0015 - 0.0473 2010
Základná škola V.Beniaka s materskou školou Školská 186/13, Chynorany 0.0077 - - - 0.0297 - - - 0.0374 2010
Základná škola s MŠ Veľká Lehota 433, Veľká Lehota 0.0086 1.1136 0.0008 0.0428 0.023 0.1875 0.0054 0.0249 1.4066 2010
Základná škola s materskou školou Hradná 342, Liptovský Hrádok 0.0014 0.0073 0.0009 0.0501 0.0228 0.0076 0.0098 0.0181 0.1179 2010
Základná škola Pionierska 33, Čaňa 0.0424 0.0157 0.005 0.0501 0.0297 0.0035 0.0031 0.0229 0.1723 2015