Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka 10.3563 2361.3439 26.8908 214782.9071 0.0297 6.4893 2.1008 264.0861 217454.2041 2015
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32, Komárno 1.1404 6.4695 0.0137 0.1035 0.0297 0.0466 0.0135 0.0398 7.8567 2017
SPŠ strojnícka Duklianska 1, Prešov 0.188 - 0.0083 - 0.0297 - 0.0916 0.0496 0.3672 2015
Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov 0.1635 0.0856 0.001 0.0855 0.023 - 0.0021 0.8593 1.2158 2021
Materská škola Prešovská 28, Bratislava-Ružinov 0.1404 4.5129 0.0001 0.0507 0.028 0.0017 0.0078 0.0171 4.7587 2012
Základná škola s MŠ Tajovského ulica 2764/17, Poprad 0.0678 0.0752 0.0007 0.0596 0.0278 0.0249 0.0141 0.0024 0.2725 2013
Obchodná akadémia K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota 0.0489 0.1466 0.0001 0.1008 0.028 0.011 0.0247 0.0366 0.3967 2013
Spoj.škola ZSŠOaS a SPŠ Lipová 8, Handlová 0.0462 0.1447 0.0016 0.06 0.028 0.2759 0.0488 - 0.6051 2010
Základná škola Pionierska 33, Čaňa 0.0424 0.0157 0.005 0.0501 0.0297 0.0035 0.0031 0.0229 0.1723 2015
SOŠ Juraja Ribaya Partizánska 76, Bánovce nad Bebravou 0.0416 0.0469 0.0022 0.0788 0.028 0.065 0.0164 0.0377 0.3164 2012