Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka 10.3563 2361.3439 26.8908 214782.9071 0.0297 6.4893 2.1008 264.0861 217454.2041 2015
Stred.priemyselná škola SNP 413/8, Myjava 0.0105 0.0798 0.0018 0.0867 0.0297 0.3208 0.0116 - 0.5409 2010
MINIKIN Playschool Padlých hrdinov 8, Bratislava - Podunajské Biskupice 0.0181 0.0985 0.0022 0.0997 0.0278 0.3202 0.0159 0.0327 0.615 2011
Spoj.škola ZSŠOaS a SPŠ Lipová 8, Handlová 0.0462 0.1447 0.0016 0.06 0.028 0.2759 0.0488 - 0.6051 2010
Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24, Prešov 0.0097 0.0989 0.0001 0.1079 0.028 0.2647 0.0018 1.0244 1.5354 2011
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2, Lučenec 0.0014 0.0517 0.0002 0.1059 0.028 0.2617 0.0323 0.0435 0.5247 2022
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82, Žilina 0.0159 0.1203 0.001 0.1002 0.023 0.2474 0.0061 0.0263 0.5402 2011
Stredná odborná škola Farského 9, Bratislava - Petržalka 0.0003 - 0.0009 0.1097 0.028 0.2419 0.0056 - 0.3864 2010
Spojená škola Hlavná 2, Žilina-Bytčica 0.0323 0.2469 0.0032 0.0607 0.0299 0.2093 0.0276 0.0427 0.6528 2020
DC Slnečnica Mlynské Nivy 44/C, Bratislava 0.0169 0.0494 0.001 0.0997 0.023 0.1919 0.0337 0.0149 0.4304 2012