Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka 10.3563 2361.3439 26.8908 214782.9071 0.0297 6.4893 2.1008 264.0861 217454.2041 2015
Stredná odborná škola - Szakkay József Szakközépiskola Grešákova 1, Košice 0.0199 0.4962 0.0009 0.0608 0.0297 0.1913 0.1939 0.0481 1.0408 2014
Spojená škola Športová 1, Rimavská Sobota 0.0016 0.9009 0.0017 0.1069 0.028 0.0885 0.1862 0.0312 1.3451 2010
Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Bernolákova 21, Prešov 0.0014 0.078 0.0003 0.0699 0.028 0.1027 0.1747 0.0352 0.4902 2012
Základná škola Školská 116, Ružiná 0.0051 0.1989 0.0008 0.1011 0.023 - 0.1629 0.0525 0.5443 2020
Materská škola Lehôtka pod Brehmi 64, Lehôtka pod Brehmi 0.0132 0.136 0.0013 0.0533 0.023 0.0143 0.1192 0.0446 0.4047 2010
Základná škola s MŠ Školská 19, Sokolovce 0.0048 0.092 0.0004 0.0611 0.028 0.0004 0.1096 0.0005 0.2968 2016
Materská škola Adamovské Kochanovce 97, Adamovské Kochanovce 0.0249 0.0222 0.001 0.0928 0.023 0.0042 0.1087 0.0277 0.3047 2014
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia 0.0242 0.3927 0.0019 0.1005 0.028 0.1661 0.1054 0.0333 0.8521 2012
Materská škola Bitúnková 6, Nové Zámky 0.0049 0.0685 0.0009 0.0937 0.023 0.0017 0.1032 0.0141 0.31 2016