Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
MŠ pri ZŠ Športová 33, Zavar - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Gymnázium P.Pázmáňa VJM Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Základná škola V.Beniaka s materskou školou Školská 186/13, Chynorany 0.0077 - - - 0.0297 - - - 0.0374 2010
Základná škola Demänovská cesta 5, Liptovský Mikuláš - - - 0.0896 0.028 - - - 0.1176 2010
Základná škola s MŠ Dlhé nad Cirochou 231, Dlhé nad Cirochou 0.0035 0.0749 0.0005 0.1168 0.023 0.012 0.0431 0.0003 0.274 2015
Základná škola s MŠ Školská 19, Sokolovce 0.0048 0.092 0.0004 0.0611 0.028 0.0004 0.1096 0.0005 0.2968 2016
Základná škola s MŠ Družby 339/2, Nedožery - Brezany 0.0005 0.0118 0.0009 0.0938 0.023 0.0174 0.018 0.0008 0.1663 2016
Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné 0.0018 0.0538 0.0006 0.0857 0.023 0.0328 0.0054 0.0014 0.2045 2016
Gymnázium SNP 1, Gelnica 0.0096 0.1503 0.0007 0.1029 0.023 0.0434 0.061 0.002 0.3928 2014
Základná škola s MŠ Tajovského ulica 2764/17, Poprad 0.0678 0.0752 0.0007 0.0596 0.0278 0.0249 0.0141 0.0024 0.2725 2013