Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Materská škola Makarenkova 814/28, Partizánske 0.005 0.0002 0.0143 0.0505 0.0228 0.0129 0.0775 0.0201 0.2032 2015
Cirkevná základná škola Smreková 38, Smižany 0.0056 1.0592 0.0007 0.0996 0.0228 0.0164 0.0161 0.282 1.5024 2017
Materská škola Prachatická 2421/45, Zvolen 0.0047 0.0269 0.0017 0.0506 0.0228 0.0002 0.026 0.0285 0.1613 2017
Základná škola Školská 295, Štítnik 0.0048 0.0086 0.001 0.0968 0.0228 0.0291 0.0415 0.0248 0.2294 2010
Materská škola Galaktická 9, Košice 0.0019 0.0961 0.0012 0.0989 0.0228 0.0056 0.0168 0.0149 0.2583 2013
Základná škola s MŠ Veľké Rovné 302, Veľké Rovné 0.0085 0.0657 0.001 0.1198 0.0228 0.0053 0.0113 0.0309 0.2654 2012
Materská škola ČSĽA 72/80, Štrba 0.0135 0.0171 0.0018 0.0907 0.0228 0.0044 0.0083 0.0275 0.186 2011
Základná škola Školská 248, Dolný Hričov 0.0034 2.0169 0.0004 0.1021 0.0228 0.0021 0.012 0.0156 2.1753 2010
Materská škola Stromová 3, Trenčín 0.0152 0.1071 - 0.0508 0.0228 0.0146 0.0408 0.0229 0.2743 2017
Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299, Oravská Lesná 0.0149 0.0776 0.0039 0.0989 0.0228 0.0231 0.0158 0.0311 0.2881 2011