Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Zákopčie 957, Zákopčie - - - - 0.0297 0.019 -0.0015 - 0.0473 2010
Materská škola Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota 0.0124 0.213 0 0.0984 0.023 0.0073 -0.0013 - 0.3527 2009
Základná škola s MŠ Školská 7, Veľký Kýr 0.0051 0.0893 0.0008 0.0709 0.0228 0.0053 -0 0.0112 0.2054 2010
MŠ pri ZŠ Športová 33, Zavar - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Gymnázium P.Pázmáňa VJM Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár - - - - 0.0297 - - - 0.0297 2010
Základná škola V.Beniaka s materskou školou Školská 186/13, Chynorany 0.0077 - - - 0.0297 - - - 0.0374 2010
Základná škola Demänovská cesta 5, Liptovský Mikuláš - - - 0.0896 0.028 - - - 0.1176 2010
Spojená škola Hattalova 471, Nižná 0 0.0575 0.001 0.0595 0.028 0.0004 0.0001 0.0684 0.2147 2011
Cirkevná základná škola Radničné nám. 14, Banská Štiavnica 0 0.0528 0.0002 0.0606 0.0297 0.0006 0.0003 - 0.1442 2010
Materská škola Železničný riadok 3, Levoča - - - 0.0553 0.023 0.0036 0.0003 0.0217 0.1033 2016