Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka 10.3563 2361.3439 26.8908 214782.9071 0.0297 6.4893 2.1008 264.0861 217454.2041 2015
Špec. základná škola P. Mudroňa 46, Martin 0 55.4656 0.0009 0.0789 0.028 0.0524 0.0282 0.0221 55.6761 2011
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera B. Němcovej 1, Lučenec 0.0063 10.4585 0.0005 0.0605 0.028 0.1086 0.0348 0.0422 10.7392 2013
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32, Komárno 1.1404 6.4695 0.0137 0.1035 0.0297 0.0466 0.0135 0.0398 7.8567 2017
Materská škola Prešovská 28, Bratislava-Ružinov 0.1404 4.5129 0.0001 0.0507 0.028 0.0017 0.0078 0.0171 4.7587 2012
Základná škola Hodžova 9, Zvolen 0.0062 3.979 0.0008 0.0594 0.028 0.0008 0.0053 0.0226 4.1021 2011
Materská škola Sládkovičova 2, Nesvady - 3.8828 0.0016 0.0981 0.028 0.0014 0.0306 - 4.0425 2010
Základná škola Za zámkom 436, Vígľaš 0.0197 3.6394 0.0009 0.0995 0.0297 0.071 0.0165 - 3.8767 2010
Materská škola Škultétyho 1031/26, Trebišov 0.0053 3.5063 0.0008 0.1073 0.023 0.0026 0.0196 0.0237 3.6887 2012
Materská škola Nám. A.Hlinku 32, Cífer 0.0012 3.461 0.003 0.1029 0.028 0.0044 0.0137 0.0134 3.6275 2010