Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Rohožník 399, Rohožník - - - - - - - - - 2018
Materská škola Centrum 2496/27, Zvolen 0.0044 0.0002 0.0012 0.0503 0.023 0.0006 0.0082 0.0578 0.1457 2018
Materská škola Obuvnícka 435/30, Partizánske 0.0065 0.0129 0.0017 0.0588 0.028 0.0061 0.0152 0.0937 0.223 2018
Základná škola s MŠ Bobrov, Bobrov 0.012 0.0089 0.0003 0.051 0.023 0.007 0.0084 0.0284 0.139 2018
Základná škola s materskou školou Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota - - - - 0.028 - 0.0077 - 0.0357 2018
Základná škola sv. Cyrila a Metoda Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves 0.0032 0.0038 0.0005 0.0985 0.0278 0.0993 0.0289 0.0243 0.2864 2018
Materská škola Sásovská cesta 21, Banská Bystrica 0.0048 - 0.0013 - 0.0228 0.0015 0.0076 0.0428 0.0808 2017
Základná škola Nová cesta 9, Tvrdošovce 0.0045 0.0002 0.0002 0.0887 0.023 0.0264 0.0166 0.0309 0.1906 2017
Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa 0.0117 0.1855 0.0009 0.0822 0.023 0.0576 0.03 0.0551 0.4461 2017
Materská škola Fojstvo 1253, Raková 0.0096 0.0662 0.0011 0.0944 0.023 0.0045 0.0053 0.0138 0.2178 2017