Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Kuchyňa 551, Kuchyňa - - - - 0.028 - - - 0.028 2019
Základná škola Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou 0.0016 0.0288 0.004 0.0992 0.023 0.0352 0.0592 0.027 0.2781 2019
Základná škola s MŠ Vlkovce 70, Vlkovce 0.0072 0.0893 0.0009 0.0508 0.023 0.0035 0.0311 0.0215 0.2273 2019
Súkromná SOŠ Hviezdoslavova 14, Bardejov 0.0012 0.1802 0.0019 0.0809 0.0278 0.094 0.0362 0.0608 0.4829 2019
Materská škola Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota 0.0034 0.1525 0.0012 0.0997 0.0228 0.0083 0.0152 0.0201 0.3233 2019
Materská škola J.Bánika 1733/41, Zvolen 0.0038 0.063 0.001 0.0532 0.023 0.0138 0.0065 0.0199 0.1841 2019
Základná škola Skalka 34, Lietavská Lúčka 0.0307 0.4198 0.0005 0.0625 0.023 0.0038 0.0442 0.1343 0.7189 2019
Špeciálna základná škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica 0.0062 0.1447 0.0012 0.0905 0.023 0.1077 0.014 0.0325 0.4197 2019
SAŽP - test Tajovského 28, Banská Bystrica 0.0024 0.013 0.0009 0.0988 0.023 0.0656 0.0026 0.0049 0.206 2019
Gymnázium Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou - 0 0.0006 - 0.0297 - - - 0.0303 2019