Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Stredná odborná škola Farského 9, Bratislava - Petržalka 0.0003 - 0.0009 0.1097 0.028 0.2419 0.0056 - 0.3864 2010
Gymnázium MK Mládežnícka 51, Banská Bystrica 0.0123 0.1036 0.0003 0.1002 0.0297 0.0495 0.0349 - 0.3306 2010
Cirkevná základná škola Radničné nám. 14, Banská Štiavnica 0 0.0528 0.0002 0.0606 0.0297 0.0006 0.0003 - 0.1442 2010
Základná škola s MŠ Krušetnica 83, Krušetnica 0.0042 0.0193 0.0002 0.0598 0.028 0.0003 0.0047 0.017 0.1334 2010
Základná škola Komenského 34, Polomka 0 - - - - - - - 0 2009
Cirkevná základná škola Andovská 4, Nové Zámky 0.0134 - 0.0001 - - - - - 0.0135 2009
Materská škola Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota 0.0124 0.213 0 0.0984 0.023 0.0073 -0.0013 - 0.3527 2009