Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux Farská 5, Bánovce nad Bebravou - - - - 0.028 - - - 0.028 2020
Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou 121, Diviaky nad Nitricou 0.0031 - 0.0007 0.075 0.023 0.0016 0.0123 0.0269 0.1425 2020
Základná škola SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica 0.0149 0.044 0.0005 0.0943 0.028 0.1114 0.0074 0.0338 0.3343 2020
Spojená škola Hlavná 2, Žilina-Bytčica 0.0323 0.2469 0.0032 0.0607 0.0299 0.2093 0.0276 0.0427 0.6528 2020
Základná škola Komenského 13, Sabinov - - - - - - - - - 2020
Základná škola Školská 116, Ružiná 0.0051 0.1989 0.0008 0.1011 0.023 - 0.1629 0.0525 0.5443 2020
Materská škola Vieska nad Žitavou 64, Vieska nad Žitavou - - - - 0.023 - - - 0.023 2020
Filozofická fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2, Bratislava 0.0003 - - - - - - - 0.0003 2019
Špec. základná škola Vtáčkovce 2, Vtáčkovce 0.0271 - 0.0009 0.0659 0.028 0.0046 0.0218 0.0224 0.1707 2019
Gymn. P. O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 20, Kežmarok 0.0036 0.0795 0.0005 - 0.0297 - 0.0184 0.0337 0.1655 2019