Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2, Lučenec 0.0014 0.0517 0.0002 0.1059 0.028 0.2617 0.0323 0.0435 0.5247 2022
Gymnázium Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto 0.0012 0.0495 0.0009 0.0971 0.023 0.0158 0.0082 0.0369 0.2326 2022
Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov 0.1635 0.0856 0.001 0.0855 0.023 - 0.0021 0.8593 1.2158 2021
Základná škola s MŠ Školská 49, Žilina - - - - 0.023 - - - 0.023 2021
Materská škola Tulská 25, Banská Bystrica 0.0032 0.0018 0.0024 0.0987 0.023 0.0055 0.0581 0.0221 0.2149 2021
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.004 0.0064 0.0009 0.0926 0.023 0.0033 0.0006 0.0139 0.1447 2021
Materská škola F. Kráľa 511, Gemerská Poloma 0.0028 0.0019 0.0003 0.0989 0.028 0.0328 0.0083 0.0205 0.1935 2021
Súkromná základná škola Ružová 14, Banská Bystrica 0.0001 0.0941 0.0003 0.1018 0.023 0.0859 0.0166 0.7007 1.0224 2021
Základná škola Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom 0.0034 0.0049 0.0017 0.0855 0.028 0.0038 0.0023 0.0221 0.1515 2021
Základná škola Školská 2, Stupava - - - - 0.023 - - - 0.023 2020