Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
Number of active schools : 357
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Materská škola I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota 0 0.7995 0.0019 0.0993 0.023 - 0.0089 0.0292 0.9618 2022
Základná škola s materskou školou Žbince 145, Žbince 0.0028 0.0698 0.0002 0.1048 0.0228 0.0098 0.012 0.0215 0.2438 2022
Materská škola Sídlisko SNP 75, Trenčianske Teplice 0.0034 0.1134 0.0001 0.0982 0.023 0.0093 0.0148 0.0321 0.2943 2022
SOŠ Jána Antonína Baťu Nám. SNP 5, Partizánske 0.0053 0.0149 0.0009 0.1035 0.028 0.0728 0.0123 0.0796 0.3173 2022
SPŠ elektrotechnická Komenského 44, Košice 0.0048 0.0095 0.0007 0.1013 0.023 0.1492 0.0157 0.0464 0.3507 2022
Materská škola Azovská 1, Košice 0.0026 0.0869 0.0009 0.0506 0.028 0.0029 0.0302 0.0144 0.2165 2022
Špeciálna základná škola SNP 49, Krompachy 0.0176 0.0427 0.0003 0.0642 0.023 0.0267 0.0055 0.0342 0.2143 2022
Materská škola Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 0.0015 0.0187 0.0028 0.0873 0.028 0.0068 0.0274 0.0267 0.1991 2022
Základná škola s MŠ Nám. O. Cabana 36, Komjatice 0.0095 0.0614 0.0014 0.1013 0.023 0.0053 0.0204 0.0195 0.2418 2022
Materská škola E. P. Voljanského 491/3, Zvolen 0.0016 0.0615 0.0012 0.0976 0.023 0 0.0068 0.0149 0.2066 2022