Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Novinky

Výučbový portál Ekostopa, v „ službách “ SOČ.

V školskom roku 2010/ 2011 prebieha 33.ročník stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

22.11. 2010

Celý článok

Ocenenie ITAPA 2010 pre Ekologickú stopu

Školský program Ekologická stopa získal čestné uznanie v prestížnej súťaži zameranej na využívanie informačno-komunikačných technológií.

22.11. 2010

Celý článok

Pozvánka na metodické dni

V novembri a decembri 2010 sa uskutočnia Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov zamerané na environmentálnu výchovu.

18.10. 2010

Celý článok

Staňte sa BEAGLE školou

BEAGLE je online projekt o biologickej diverzite prístupný pre všetky školy v Európe. Ako účastníci projektu si vyberiete jeden alebo viac stromov, ktoré budete sledovať počas celého roka.

02.09. 2010

Celý článok

Hodina s ekostopou

Súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa končí 5. júna 2011.

27.09. 2010

Celý článok

List zriaďovateľom škôl

Zriaďovateľov škôl, ktoré získali Certifikát ekologickej stopy, sme informovali o dosiahnutom úspechu.

20.09. 2010

Celý článok

ŠIŠKA 2010

Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA sa uskutoční 7. - 9. októbra 2010 v SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch.

17.09. 2010

Celý článok

Ekostopa s ministerským „požehnaním“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča školám zapojiť sa do Školského programu Ekologická stopa.

13.09. 2010

Celý článok

V novom roku, zmenši svoju stopu

Brány prázdninových dní sa ešte úplne nezatvorili a už vás vítame v druhom roku realizácie Školského programu Ekologická stopa na Slovensku. Na jeho samom začiatku prajeme všetkým „eko-stopárom“ veľa múdrych a šťastných krokov.

31.08. 2010

Celý článok

IT v environmentálnej výchove

8. – 9. júna 2010 sa uskutočnila konferencia Informačné technológie v environmentálnej výchove.

22.06. 2010

Celý článok
Počet článkov: 179 - stránka 15/18