Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

V novom roku, zmenši svoju stopu

Brány prázdninových dní sa ešte úplne nezatvorili a už vás vítame v druhom roku realizácie Školského programu Ekologická stopa na Slovensku. Na jeho samom začiatku prajeme všetkým „eko-stopárom“ veľa múdrych a šťastných krokov.

Do nového školského roka program vstupuje s niekoľkými novinkami a plánmi. Na začiatku je dôležité vedieť...

Slovensko s väčšou stopou!
Organizácia Global Footprint Network vydala nový Atlas ekologickej stopy. Vychádzajúc z najnovších výpočtov sme v časti Čo je to ekologická stopa a súvisiacich stránkach slovenského programu aktualizovali údaje o výpočte a hodnotách ekologickej stopy štátov. Ekologická stopa Slovenska sa zväčšila z pôvodnej hodnoty 3,3 gha na 4,9 gha na obyvateľa, čo predstavuje 2,7 planét!

Odovzdávanie certifikátov
Počas Svetového dňa životného prostredia, 5. júna 2010, získalo prvý certifikát ekologickej stopy spolu 94 škôl z celého Slovenska (tlačová správa). Udeľovanie certifikátov prebehlo vo virtuálnej, a tiež environmentálne šetrnej rovine. Vo vysokej kvalite si certifikát môže každá škola stiahnuť a vytlačiť v časti Dokumenty. Zoznam certifikovaných škôl sa nachádza v časti Ekostopy škôl. Verejné odovzdávanie certifikátov školám s najnižšou ekologickou stopou sa uskutoční počas večerného programu XIII. ročníka Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, 7. – 9. októbra 2010, v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Drieňok, Teplý Vrch.

HODINA S EKOSTOPOU - Súťaž pre pedagógov
Väčšiny školských súťaží sa zúčastňujú žiaci. V tejto si naopak zasúťažia učitelia. Ich úlohou bude podľa pripraveného formulára opísať aktivitu zameranú na ekologickú stopu, ktorú zrealizovali počas vyučovacej hodiny so svojimi žiakmi. Najlepšie aktivity oceníme knižnými a športovými cenami. Všetky zaslané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností, preto súťaž nebude mať porazených, iba víťazov.

Ekostopy školy
Pri zobrazovaní výsledkov škôl vo verejnej časti portálu, si návštevník môže pozrieť:
• Certifikovanú ekostopu školy – ekostopu za školský rok 2009/2010 (certifikovanú 5. júna 2010)
• Aktuálnu ekostopu školy – vypočítanú a uloženú priebežne počas nového školského roka 2010/2011 (po 5. júni 2010)
• Bilanciu ekostôp – porovnanie certifikovaných ekostôp školy, ktoré sa zobrazí v prípade udelenia certifikátu za školský rok 2010/2011 (5. júna 2011)

Zmenši svoju stopu
Ekologická stopa na 1 osobu školy sa uvádza sa na štyri desatinné miesta. Je oveľa menšia ako priemerná stopa pripadajúca na 1 Slováka (4,9 gha). V škole totiž trávite iba časť svojho dňa, časť týždňa a časť roka. Zmenšenie ekostopy školy čo len o jednu desaťtisícinu sa však dá považovať za úspech.
Najlepším spôsobom ako zistiť, či sa vám darí zmenšovať ekologickú stopu školy, a teda aj vašu vlastnú, je vypočítať si ju viackrát počas školského roka. Zmenšovanie ekostopy sa môže stať zaujímavou hrou, počas ktorej zistíte, čo spoločnými silami zvládnete a ktoré aktivity pozitívne ovplyvňujú jej veľkosť. Pomôže vám pri tom Akčný plán na zmenšenie ekologickej stopy školy.

Certifikované kurzy pre učiteľov
V mesiacoch marec, apríl, máj 2011 sa na Strediskách environmentálnej výchovy SAŽP uskutočnia 5-dňové certifikované kurzy pre učiteľov materských, základných a stredných škôl zamerané na problematiku ekologickej stopy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. Odbornú garanciu bude zabezpečovať aj spoluautor a konzultant programu James Hindson z Veľkej Británie.

Publikácie
V sekcii Dokumenty k vystaveným publikáciám pribudnú:
Ecological Footprint – pracovné listy pre školy v anglickom jazyku
Život na jednej planéte – hracie karty protikladov
Hry v prírode do vrecka – lesný, lúčny, vodný ekosystém

Veľa zábavy pri „eko-stopovaní“ želá...


31.08. 2010