Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

IT v environmentálnej výchove

8. – 9. júna 2010 sa uskutočnila konferencia Informačné technológie v environmentálnej výchove.

Konferencia bola určená najmä učiteľom a koordinátorom environmentálnej výchovy na školách. Predstavila programy, ktoré využívaním internetu a rôznych multimediálnych zdrojov robia environmentálnu výchovu atraktívnejšou a školu modernejšou.

Prezentácie, video záznamy a fotogaléria z podujatia sú vystavené na web stránke konferencie enviroiforum.sazp.sk/itev.


22.06. 2010