Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Hodina s ekostopou

Súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa končí 5. júna 2011.

Som vhodný súťažiaci?

Zapojiť sa môže každý pedagogický zamestnanec v nasledujúcich súťažných kategóriách:
A) Materské školy
B) Základné školy B1) I. stupeň, B2) II. stupeň
C) Stredné školy

Ako mám postupovať?

  1. Prečítajte si o koncepte ekologickej stopy na www.ekostopa.sk.
  2. Porozmýšľajte, ako zaradiť problematiku ekologickej stopy do vyučovacieho procesu vášho predmetu.
  3. Pripravte a v rámci vyučovacej hodiny zrealizujte so žiakmi/študentmi aktivitu na niektorú z oblastí ekologickej stopy.
  4. Spracujte svoju aktivitu do pripraveného formulára.
  5. Aktivitu pošlite elektronicky na ekostopa@sazp.sk a do predmetu správy uveďte „Hodina s ekostopou“.
  6. Počas školského roka môžete pripraviť viacero aktivít, ktoré posielajte priebežne, najneskôr však do 5. júna 2011.

Akú oblasť si mám zvoliť?

Aktivitu zamerajte na jednu alebo viac oblastí ekologickej stopy:

Ekologická stopa (všeobecne) Voda Doprava
Elektrina Stravovanie Budovy a pozemky
Kúrenie Odpad Nákup a vybavenie

Ako môžem uspieť?

Aktivity zaslané do súťaže vyhodnotí pracovný tím Školského programu Ekologická stopa podľa nasledujúcich kritérií:

  • zameranie na ekologickú stopu
  • zábavno-poučný charakter
  • jedinečnosť a nápaditosť
  • aktivizujúce vyučovacie metódy

Čo vyhrám?

Tri najlepšie aktivity v každej súťažnej kategórii oceníme knižnými a športovými cenami. Všetky zaslané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností, preto súťaž nebude mať porazených, iba víťazov!

Stiahnite si propozície, formulár aktivity a inštrukcie k súťaži Hodina s ekostopou.


27.09. 2010