Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

List zriaďovateľom škôl

Zriaďovateľov škôl, ktoré získali Certifikát ekologickej stopy, sme informovali o dosiahnutom úspechu.

V piatok 17. septembra 2010 sme zriaďovateľom škôl, ktoré získali Certifikát ekologickej stopy školy pre školský rok 2009/2010, zaslali oficiálny list informujúci o úspechu školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

V liste sme podrobne informovali o Školskom programe Ekologická stopa, udeľovaní certifikátov a súčasne sme vyjadrili uznanie pedagógom školy za pozornosť a čas venovaný environmentálnej výchove mladej generácie.


20.09. 2010