Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

ŠIŠKA 2010

Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA sa uskutoční 7. - 9. októbra 2010 v SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch.

Veľtrh je určený pedagógom, koordinátorom a odborným pracovníkom environmentálnej výchovy. Každoročne sa na ňom stretnú ľudia, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky, skúsenosti a nápady v tejto oblasti.

V rámci programu pripravujeme:
• prezentácie environmentálnych aktivít a programov
• putovanie za kyjatickou kultúrou
• odovzdávanie Certifikátov ekologická stopa školám s najnižšou ekostopou
• premietnutie víťazného filmu z festivalu Envirofilm 2010
• burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok

Strava a ubytovanie je bezplatné! Účastníci si hradia iba cestovné náklady.

Prihláška

Tešíme sa na Vašu účasť


17.09. 2010