Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Ekostopa s ministerským „požehnaním“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča školám zapojiť sa do Školského programu Ekologická stopa.

Na základe kladného odborného stanoviska Štátneho pedagogického ústavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom zo dňa 15. 7. 2010 odporúča školám zapojiť sa do Školského programu Ekologická stopa.

Logo a odporúčanie ministerstva sa od septembra 2010 zobrazuje:
• na portáli programu www.ekostopa.sk (v spodnej časti obrazovky)
• na Certifikáte ekologickej stopy školy za školský rok 2009/2010, ktorý si v aktualizovanej verzii môže stiahnuť každá certifikovaná škola po prihlásení sa na portáli v časti „Dokumenty


13.09. 2010