Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Staňte sa BEAGLE školou

BEAGLE je online projekt o biologickej diverzite prístupný pre všetky školy v Európe. Ako účastníci projektu si vyberiete jeden alebo viac stromov, ktoré budete sledovať počas celého roka.

Stromy predstavujú živé indikátory zdravia našej planéty a zohrávajú dôležitú úlohu v udržiavaní rovnováhy životného prostredia. Stromy sú „ostrovy života“ pre mnohé rastlinné aj živočíšne druhy. Poskytujú mnoho ekosystémových funkcií, bez ktorých by život na Zemi nebol možný. Nesú v sebe príbehy minulosti, súčasnosti aj budúcnosti.

Stromi sú tiež vhodnými objektami pre pozorovanie. Sledovanie fenologických fáz stromov a skúmanie vzájomných súvislostí na národnej a európskej úrovni umožní zisťovať odlišnosti medzi jednotlivými druhmi stromov z hľadiska geografického rozšírenia, historických fenologických záznamov, mytológie, histórie a biologickej rozmanitosti.

Na stránku projektu www.beagleproject.org budete vkladať záznamy o fenologických fázach stromov spolu s fotodokumentáciou vašich záznamov.

Nezabudnite sa zároveň zapojiť do fotografickej súťaže BEAGLE CHALLENGE na tému „Čo žije na tvojom strome?

Neskôr budete porovnávať svoje výsledky s ostatnými školami a zistíte ako sa líšia v jednotlivých krajinách Európy.

BEAGLE projekt sa spustil 15. marca 2010, program bude pre školy dostupný nasledujúcich 5 rokov. Do projektu sa môžete zapojiť v ľubovoľnom čase počas školského roka aj prázdnin a chýbajúce fenologické fázy si doplníte priebežne počas prebiehajúceho obdobia.

Viac informácií na www.beagleproject.org, www.sazp.sk.

Registrácia škôl otvorená od 1. decembra 2009

Aktuálne fenologické fázy:

  • Dozreté plody
  • Začiatok opadu listov
  • Plné sfarbenie

02.09. 2010