Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Novinky

Predstavenie certifikátu

Každej škole, ktorá si do 5. júna 2010 vypočíta svoju ekologickú stopu vo všetkých kategóriách spotreby aspoň jeden krát, bude udelený certifikát.

06.05. 2010

Celý článok

Kúpa stromu našej školy

V mesiaci april sa naša škola zapojila do projektu ochranárskeho združenia VLK "Kúp si strom - zachrániš les".

04.05. 2010

Celý článok

EKOSTOPA Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline

Aj Gymnázium sv. Františka v Žiline si vypočítalo svoju prvú EKOSTOPU a spolu so sv. Františkom z Assisi, patrónom školy a "prvým ekológom" ju chce venovať 22. aprílu - Dňu Zeme. Výpočet ekostopy zrealizovali žiaci tried I.A, VI.C a VIII.C pod vedením učiteľky biológie PhDr. Anny Poláčkovej.Na fotografii sú žiaci I.A s našou školskou ekostopou, ktorú nakreslila Monika Klímová z III.A.

17.04. 2010

Celý článok

Druhá a tretia fenofáza

Príroda sa prebúdza. Na stromoch prebiehajú pravidelné cyklické zmeny (tzv. fenologické fázy), ktoré je možné sledovať.

15.04. 2010

Celý článok

Elektronické novinky

V rámci zefektívnenia komunikácie a informovanosti škôl zapojených do programu Ekologická stopa bol vytvorený systém automatického zasielania elektronických noviniek.

14.04. 2010

Celý článok

Staňte sa BEAGLE školou

Počas počítania ekologickej stopy školy sa v kategórii Budovy a pozemky môžete zamerať na monitorovanie fenologických fáz stromov rastúcich v areáli vašej školy alebo jej blízkom okolí.

07.04. 2010

Celý článok

Užitočné z metodických dní

Výstupom tohtoročných metodických dní sú PowerPoint prezentácie od účastníkov, galérie fotografií, terče spokojnosti a tiež úpravy metodiky ekologickej stopy ako výsledok konštruktívnych diskusií s učiteľmi.

01.04. 2010

Celý článok

Pochváľte sa svojou školou

Všetky školy zaregistrované v programe Ekologická stopa majú možnosť prezentácie svojej školy na stránkach tohto portálu.

01.04. 2010

Celý článok

Kysucká stopa

V nadväznosti na projekt Ekologická stopa sa študenti I.D a I.G zapojili do jeho obdoby "Kysucká stopa", pod patronátom našej slovenčinárky Mgr. Aleny Sabolovej.

28.03. 2010

Celý článok

Konečne prvá EKOSTOPA

Nášmu tímu zapojenému do projektu Ekostopa, sa konečne podarilo vyexportovať prvú Ekostopu.

10.02. 2010

Celý článok
Počet článkov: 179 - stránka 17/18