Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Pozvánka na metodické dni

V novembri a decembri 2010 sa uskutočnia Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov zamerané na environmentálnu výchovu.

Metodické dni budú realizované osobitne pre západné, stredné a východné Slovensko v strediskách environmentálnej výchovy SAŽP.

Všetky náklady spojené s pobytom v stredisku (strava a ubytovanie) sú účastníkom hradené bezplatne! Účastníci si hradia iba cestovné náklady!

Rámcový program:
I. časť Školské programy Na túru s NATUROU, Ekologická stopa, BEAGLE – podrobné vysvetlenie metodiky, novinky, vyhlásené súťaže
II. časť Prezentácie vlastných nápadov a skúseností účastníkov s praktickou realizáciou environmentálnej výchovy v škole

V prípade Vášho záujmu vyplňte nižšie uvedenú prihlášku a pošlite ju e-mailom na kontaktnú adresu určenú pre daný termín najneskôr do 12. novembra 2010. V prípade väčšieho počtu uchádzačov bude rozhodujúci dátum a čas zaslania prihlášky.

Prihláška spolu s podrobnejšími informáciami, termínmi a inštrukciami

Tešíme sa na stretnutie s Vami


18.10. 2010