Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Ocenenie ITAPA 2010 pre Ekologickú stopu

Školský program Ekologická stopa získal čestné uznanie v prestížnej súťaži zameranej na využívanie informačno-komunikačných technológií.

V dňoch 9. až 10. novembra 2010 sa v Bratislave uskutočnil 9. ročník medzinárodného kongresu ITAPA (Information Technologies And Public Administration), organizovaný Asociáciou pre podporu ekonomickej liberalizácie (APEL). Kongres ITAPA je najvýznamnejším, najznámejším a najväčším IT podujatím na Slovensku, ktorého hlavným cieľom je prinášať informácie o najnovších projektoch, trendoch a skúsenostiach v oblasti informatizácie verejnej správy.

Sprievodnou akciou kongresu je každoročne aj súťaž Cena ITAPA, ktorú Asociácia APEL vyhlasuje v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a časopisom o znalostnej ekonomike a technológiách eFOCUS. Cena ITAPA oceňuje najlepšie projekty, ktoré úspešne zrealizovali víziu modernizácie verejnej správy prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Porota súťaže hodnotí projekty v dvoch kategóriách – Nové služby a Zlepšovanie procesov.
V tomto ročníku súťaže porota ocenila aj snahu zavádzať IT projekty do oblasti vzdelávania. Čestné uznanie v kategórii Nové služby získal aj školský program Ekologická stopa, ktorého realizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Čestné uznanie ITAPA 2010 získali projekty:
Školský program Ekologická stopa
• Stopline.sk
• TelePresence.

Výsledky súťaže boli vyhlásené 9. novembra na slávnostnom Galavečere ITAPA 2010. Ocenenie pre Slovenskú agentúru životného prostredia preberal jej riaditeľ Vladimír Benko (na fotografii).

Tlačová správa - zverejnená 24. 11. 2010


22.11. 2010