Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

O programe

Tento edukačný program je postavený na práci s internetovým kalkulátorom ekologickej stopy školy. Učiteľom poskytuje moderné vyučovacie metódy, námety pre projektové vyučovanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. Žiakom sprostredkúva nové vedomosti pomocou hravých aktivít počas samotného vyučovacieho procesu.

Program sa realizuje v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“ a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na príprave a realizácii programu sa podieľa tím pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia. Spoluautorom a konzultantom je skúsený odborník v oblasti environmentálnej výchovy a dlhoročný priateľ James Hindson z Veľkej Británie.

Pracovný tím

 • Jana Šimonovičová (1,39 planét) SAŽP Banská Bystrica
 • Rudolf Navrátil (1,41 planét) SAŽP Banská Bystrica
 • Katarína Kosková (1,39 planét) SAŽP Banská Bystrica
 • Andrej Švec (1,41 planét) SAŽP Banská Bystrica
 • Katka Béresová (1,49 planét) SAŽP Nitra
 • Želka Ružičková (1,43 planét) SAŽP Rimavská Sobota
 • Marek Hubáček (1,41 planét) SAŽP Banská Bystrica
 • Marián Horváth (1,41 planét) SAŽP Banská Bystrica
 • Anna Gudzová (1,25 planét) SAŽP Banská Bystrica
 • Alena Kostúriková (1,27 planét) SAŽP Banská Bystrica
 • Lucia Šávoltová (1,87 planét) SAŽP Banská Bystrica
 • Hana Pančíková (1,59 planét) SAŽP Banská Bystrica

Konzultanti

Školy, ktoré spolupracovali pri príprave a testovaní kalkulátora

 • Jana Kasperová MŠ Lazovná Banská Bystrica
 • Angelika Kisová MŠ Lesná Kolárovo
 • Anna Hašková MŠ Bitúnkova Nové Zámky
 • Eva Mihóková MŠ Štítnická Rožňava
 • Zuzana Bablenová ZŠ s MŠ Dolná Strehová
 • Peter Ľupták ZŠ s MŠ Teplý Vrch
 • Sylvia Hodová ZŠ s MŠ Veľký Kýr
 • Dagmar Jasíková ZŠ Moskovská Banská Bystrica
 • Andrea Paučulová ZŠ J. G. Tajovského Banská Bystrica
 • Július Žúbor ZŠ Čajkov
 • Adriana Vajdová ZŠ Gbelce
 • Valéria Kissová ZŠ J. A. Komenského Kolárovo
 • Mariana Maslenová ZŠ J. Zemana Nová Baňa
 • Jana Turoňová ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota
 • Karol Kliment ZŠ Bernolákova Šurany
 • Martina Gáfriková SOŠ Tajovského Banská Bystrica
 • Vladimíra Šebešová SOŠ zdravotnícka Banská Bystrica
 • Peter Marcin Spojená škola Štefánikova Bardejov
 • Hedviga Gulová SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice

Preklad verejnej časti portálu do angličtiny

Učitelia a študenti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci so slovenko-anglickou bilingválnou sekciou:

 • Petra Ješíková
 • Mária Kališíková
 • Alžbeta Šimjaková
 • Rebeka Švancárová
 • Ivana Zajacová
 • Mgr. Ivana Zemiaková
 • Ing. Alexander Kubáni
 • Martin Boháčik, BA Hons