Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Merač Ekologickej stopy - EkoMerač

Nezáleží na tom či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň, každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí – zdraví našej planéty! Záleží na tom, koľko si z nej odhryzneme iba pre seba!

Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Tento vplyv vyjadruje prostredníctvom plochy zemského povrchu, na ktorú si nárokujeme svojimi každodennými aktivitami a konzumným životným štýlom. Zároveň zisťuje, či sú naše nároky „férové“ voči ostatným obyvateľom Zeme a v súlade s jej biologickou kapacitou.

Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát. Predstavuje celkové množstvo územia potrebného na zabezpečenie všetkého, čo spotrebúvame (energia, voda, potraviny, oblečenie, materiály) a na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu. Vďaka medzinárodnému obchodu naša stopa často pozostáva z územia roztrúseného po celom svete.

Ekologická stopa jedného obyvateľa Slovenska má podľa posledných výpočtov (pre rok 2014) hodnotu 4,2 globálne hektáre. Keby každý človek na Zemi žil rovnako ako my, pre udržanie tohto spôsobu života by sme potrebovali nie jednu, ale presne 2,5 planét.

EkoMerač je interaktívny samoobslužný nadrozmerný model Zeme (s priemerom 3,5m), ktorý umožní odmerať individuálnu ekologickú stopu pomocou zodpovedania jednoduchých otázok z každodenného života, rovnako ako na internetovej stránke www.ekostopa.sk, pričom výsledok výpočtu ekologickej stopy je možné odoslať na emailovú adresu alebo zdieľať na sociálnych sieťach.