Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla www.ekostopa.sk  v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo http://ekostopa.sk

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

Použitá farebná schéma môže vykazovať problém s čitateľnosťou pre zrakovo postihnutých kvôli nízkemu kontrastu.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf., .doc., a .docx. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader. Z archívnych dôvodov sa môžu na webovom sídle vyskytovať textové súbory vo formáte .rtf, avšak nové textové súbory sa v tomto formáte už nevytvárajú a nezverejňujú. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png. (ekostopa, je to tak?)

Animované videá sú vo formáte flash.

V niektorých prípadoch je text zarovnaný do bloku.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 16. 11. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 16. 11. 2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@ekostopa.sk. Správcom obsahu a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia.

Webové sídlo bolo vytvorené na podporu školského programu Ekostopa, ktorý je na školách realizovaný od roku 2009 Obsah webového sídla sa pravidelne aktualizuje. V blízkej budúcnosti prejde táto stránka celkovou premenou.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.