Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Ekologická stopa školy

Aj vaša škola má svoju ekologickú stopu. Poznáte jej aktuálnu veľkosť? Kalkulátor na jej výpočet získate registráciou do školského programu.
Práve teraz máte možnosť zapojiť vašu školu do počítania ekologickej stopy školy. Ide o inovatívny edukačný program prvý svojho druhu na Slovensku. Celosvetovo majú túto možnosť zatiaľ iba školy v Anglicku, Austrálii, Rakúsku a Českej republike.

Internetový kalkulátor

Základom programu je internetový kalkulátor, pomocou ktorého, spolu so žiakmi, vypočítate vplyv vašej školy na životné prostredie planéty v 8 hlavných kategóriách spotreby:

 • Elektrina
 • Kúrenie
 • Voda
 • Stravovanie
 • Odpad
 • Doprava
 • Budovy a pozemky
 • Nákup a vybavenie

Preskúmate, čo je dôležité a ktoré aktivity sú kľúčové. Zistíte, akú časť svojej stopy získavate v škole. Vyzbrojíte sa poznaním, ktoré vám pomôže v snahe zmeniť svoje návyky a žiť iba na 1 planéte Zem!

Počítanie ekologickej stopy môže byť veľmi náročnou a komplexnou úlohou. V súčasnosti sa používa ako základný merateľný ukazovateľ trvalo udržateľného rozvoja. Je to však aj veľmi názorná a účinná edukačná metafora. V spolupráci s anglickými kolegami sme pre vás pripravili program, ktorý je prispôsobený podmienkam slovenských škôl a potrebám učiteľa.

Registrácia

Ak ste učiteľom materskej, základnej alebo strednej školy, potom stačí vyplniť tento krátky on-line registračný formulár. Na základe úspešnej registrácie bude vašej škole bezplatne pridelené jedno prihlasovacie heslo, ktoré môže používať každý učiteľ školy. Zistite, či je už vaša škola zaregistrovaná

Registráciou do programu získate:

 • oprávnenie používať on-line kalkulátor a počítať ekologickú stopu vašej školy
 • interaktívnu učebnú pomôcku pre praktickú realizáciu environmentálnej výchovy a pre každého učiteľa
 • atraktívne vzdelávacie aktivity a materiály pre materské, základné aj stredné školy s odkazom na konkrétne tematické celky učiva
 • environmentálne ocenenie školy ako nástroj hodnotenia a medializácie environmentálneho správania školy