Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Výsledky druhého udeľovania certifikátov

V druhom ročníku školského programu získalo certifikát ekologickej stopy spolu 107 škôl z celého Slovenska.

Každej škole, ktorá si do polnoci 5. júna 2011 vypočítala svoju ekologickú stopu vo všetkých kategóriách, bol pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, udelený Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2010/2011.

Udeľovanie certifikátov prebehlo vo virtuálnej, a teda environmentálne šetrnej rovine. Pri názve školy, ktorá splnila uvedené kritérium, sa na portáli www.ekostopa.sk počas tohto dňa objavil certifikát s hodnotou aktuálnej ekostopy za tento školský rok.

Certifikát získalo spolu 107 slovenských škôl. Držiteľom certifikátu s najnižšou ekologickou stopou je Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská Belá. Svoju ekologickú stopu si oproti minulému roku znížilo 29 škôl.

Tlačová správa – zverejnená 7. 6. 2011
Štatistika programu – k 5. 6. 2011

Všetkým certifikovaným školám blahoželáme. Certifikát vo vysokej kvalite si môžu stiahnuť po prihlásení sa na portáli v časti Dokumenty.

Zriaďovateľom certifikovaných škôl bude v priebehu septembra 2011 zaslaný oficiálny list informujúci o úspešnej účasti školy v programe.

Školy s najnižšou ekostopou a školy, ktorým sa podarilo svoju stopu najviac znížiť, budú vecne a verejne ocenené na začiatku budúceho školského roka v rámci Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA.

Zoznam všetkých certifikovaných škôl, ako aj vyhľadávanie podľa krajov, okresov, obcí a druhov škôl sa nachádza v časti Ekostopy škôl.


07.06. 2011