Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet certifikovaných škol: 29
Škola Adresa Certifikovaná ekostopa školy [gha]
v šk. roku 2016/2017
Certifikáty
Materská škola Centrum 2496/27, Zvolen 0.1393 16/17
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.1461 16/17
Základná škola s MŠ Kľačany 263, Kľačany 0.1514 16/17
Špeciálna základná škola SNP 49, Krompachy 0.159 16/17
Materská škola Prachatická 2421/45, Zvolen 0.1613 16/17
Materská škola Obuvnícka 435/30, Partizánske 0.1778 16/17
Materská škola J.Bánika 1733/41, Zvolen 0.1876 16/17
Základná škola Nábrežná 95, Nové Zámky 0.1892 16/17
Materská škola Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 0.1908 16/17
Základná škola s materskou školou Žbince 145, Žbince 0.216 16/17