Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet certifikovaných škol: 9
Škola Adresa Certifikovaná ekostopa školy [gha]
v šk. roku2018/2019
Certifikáty
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.1466 18/19
Materská škola J.Bánika 1733/41, Zvolen 0.1841 18/19
Materská škola E. P. Voljanského 491/3, Zvolen 0.2551 18/19
Základná škola Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou 0.2781 18/19
Materská škola Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota 0.3233 18/19
Špeciálna základná škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica 0.4197 18/19
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2, Lučenec 0.4643 18/19
Súkromná SOŠ Hviezdoslavova 14, Bardejov 0.4829 18/19
Základná škola Skalka 34, Lietavská Lúčka 0.7189 18/19