Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet certifikovaných škol: 12
Škola Adresa Certifikovaná ekostopa školy [gha]
v šk. roku2018/2
Certifikáty
Materská škola Centrum 2496/27, Zvolen 0.1457 18/2
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.1486 18/2
Špeciálna základná škola SNP 49, Krompachy 0.1569 18/2
Materská škola Obuvnícka 435/30, Partizánske 0.223 18/2
Základná škola s materskou školou Žbince 145, Žbince 0.2501 18/2
Základná škola s MŠ Nám. O. Cabana 36, Komjatice 0.2735 18/2
Základná škola Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou 0.2856 18/2
Základná škola sv. Cyrila a Metoda Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves 0.2864 18/2
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2, Lučenec 0.3651 18/2
Materská škola Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota 0.3847 18/2