Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet certifikovaných škol: 9
Škola Adresa Certifikovaná ekostopa školy [gha]
v šk. roku2020/2021
Certifikáty
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.1447 /21
Základná škola Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom 0.1515 /21
Materská škola F. Kráľa 511, Gemerská Poloma 0.1935 /21
Materská škola Tulská 25, Banská Bystrica 0.2149 /21
Materská škola Azovská 1, Košice 0.2164 /21
Základná škola s MŠ Nám. O. Cabana 36, Komjatice 0.2704 /21
Materská škola Sídlisko SNP 75, Trenčianske Teplice 0.3156 /21
Základná škola SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica 0.3343 /21
Súkromná základná škola Ružová 14, Banská Bystrica 1.0224 /21