Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Materská škola, Košice

Azovská 1, tel: 7290263, msazovskake@centrum.sk,

Naša materská škola sa nachádza v blízkosti jazera, kde s deťmi môžeme počas celého školského roka pozorovať krásy prírody, vodných tokov i živočíchov žijúcich v blízkosti jazera, ako napr. kačky, labute. Jazero i celá materská škola je obkolesená zelenými lúkami a množstvom stromov.

V okolí MŠ sa nenachádzajú veľké cestné komunikacie, ale iba vedľa... Viac o škole

Naša materská škola sa nachádza v blízkosti jazera, kde s deťmi môžeme počas celého školského roka pozorovať krásy prírody, vodných tokov i živočíchov žijúcich v blízkosti jazera, ako napr. kačky, labute. Jazero i celá materská škola je obkolesená zelenými lúkami a množstvom stromov.

V okolí MŠ sa nenachádzajú veľké cestné komunikacie, ale iba vedľajšie cesty s malým počtom áut. Aj preto tu nie je veľký hluk a počas hier na našom školskom dvore či v prírode okolo MŠ si môžeme vychutnávať zvuky prírody.
Hlavný vchod do našej MŠ zdobí záhrada plná kvetov a rôznych iných rastlín a kríkov.

Samotná MŠ tak ako aj jej okolie ponúka deťom množstvo príležitostí na hru i rôzne iné aktivity, kde deti rozvíjajú svoju osobnosť. S veľmi snaživým a vzdelaným kolektívom je naša MŠ ideálnym štartom pre všetky deti v predškolskom veku.

Tešíme sa na Vás, milé deti!

Vývoj ekostopy školy

0.2428 [gha] 2008/1
0.2305 [gha] 2010/2011
0.2129 [gha] 2011/2012
0.2311 [gha] 2012/2013
0.2162 [gha] 2013/2014
0.29 [gha] 2014/2015
0.2632 [gha] 2015/2016
0.2443 [gha] 2016/2017
29.3732 [gha] 2017/2018
0.2202 [gha] 2019/2020
0.2164 [gha] 2020/2021
0.2165 [gha] 2021/2022

Vývoj ekostopy školy

Školský rok Ekostopa školy [gha] Rozdiel
2008/1 0.2428
2010/2011 0.2305 - 0.0123
2011/2012 0.2129 - 0.0176
2012/2013 0.2311 + 0.0182
2013/2014 0.2162 - 0.0149
2014/2015 0.29 + 0.0738
2015/2016 0.2632 - 0.0268
2016/2017 0.2443 - 0.0189
2017/2018 29.3732 + 29.1289
2019/2020 0.2202 - 29.153
2020/2021 0.2164 - 0.0038
2021/2022 0.2165 + 9.9999999999989E- 5