Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Lúčna 2, tel: 4330237, skola@szslucnalc.sk, http://www.szslucnalc.sk

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci... Viac o škole

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa. V treťom ročníku je praktické vyučovanie zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvráci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Svoje vedomosti a zručnosti potom prezentujú na teoretickej a praktickej maturitnej skúške.

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.4643 [gha]

 • 0.87% Elektrina 0.0041 [gha]
 • 9.57% Kúrenie 0.0444 [gha]
 • 0.07% Voda 0.0003 [gha]
 • 22.12% Stravovanie 0.1027 [gha]
 • 6.03% Odpad 0.028 [gha]
 • 46.26% Doprava 0.2148 [gha]
 • 6.68% Budovy a pozemky 0.031 [gha]
 • 8.39% Nákup a vybavenie 0.0389 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (0.87 %)
 • Kúrenie (9.57 %)
 • Voda (0.07 %)
 • Stravovanie (22.12 %)
 • Odpad (6.03 %)
 • Doprava (46.26 %)
 • Budovy a pozemky (6.68 %)
 • Nákup a vybavenie (8.39 %)