Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Lúčna 2, tel: 4330237, skola@szslucnalc.sk, http://www.szslucnalc.sk

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci... Viac o škole

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa. V treťom ročníku je praktické vyučovanie zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvráci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Svoje vedomosti a zručnosti potom prezentujú na teoretickej a praktickej maturitnej skúške.

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.5247 [gha]

 • 0.26% Elektrina 0.0014 [gha]
 • 9.85% Kúrenie 0.0517 [gha]
 • 0.04% Voda 0.0002 [gha]
 • 20.18% Stravovanie 0.1059 [gha]
 • 5.34% Odpad 0.028 [gha]
 • 49.88% Doprava 0.2617 [gha]
 • 6.16% Budovy a pozemky 0.0323 [gha]
 • 8.3% Nákup a vybavenie 0.0435 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (0.26 %)
 • Kúrenie (9.85 %)
 • Voda (0.04 %)
 • Stravovanie (20.18 %)
 • Odpad (5.34 %)
 • Doprava (49.88 %)
 • Budovy a pozemky (6.16 %)
 • Nákup a vybavenie (8.3 %)