Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Lúčna 2, tel: 4330237, skola@szslucnalc.sk, http://www.szslucnalc.sk

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci... Viac o škole

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa. V treťom ročníku je praktické vyučovanie zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvráci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Svoje vedomosti a zručnosti potom prezentujú na teoretickej a praktickej maturitnej skúške.

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.3651 [gha]

 • 0.21% Elektrina 0.0008 [gha]
 • 1.26% Kúrenie 0.0046 [gha]
 • 0.01% Voda 0 [gha]
 • 28.17% Stravovanie 0.1028 [gha]
 • 7.67% Odpad 0.028 [gha]
 • 43.73% Doprava 0.1597 [gha]
 • 8.59% Budovy a pozemky 0.0314 [gha]
 • 10.37% Nákup a vybavenie 0.0379 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (0.21 %)
 • Kúrenie (1.26 %)
 • Voda (0.01 %)
 • Stravovanie (28.17 %)
 • Odpad (7.67 %)
 • Doprava (43.73 %)
 • Budovy a pozemky (8.59 %)
 • Nákup a vybavenie (10.37 %)