Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Lúčna 2, tel: 4330237, skola@szslucnalc.sk, http://www.szslucnalc.sk

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci... Viac o škole

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa. V treťom ročníku je praktické vyučovanie zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvráci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Svoje vedomosti a zručnosti potom prezentujú na teoretickej a praktickej maturitnej skúške.

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.4388 [gha]

 • 1.01% Elektrina 0.0044 [gha]
 • 11.62% Kúrenie 0.051 [gha]
 • 0.08% Voda 0.0003 [gha]
 • 22.41% Stravovanie 0.0983 [gha]
 • 6.38% Odpad 0.028 [gha]
 • 43.05% Doprava 0.1889 [gha]
 • 6.94% Budovy a pozemky 0.0304 [gha]
 • 8.53% Nákup a vybavenie 0.0374 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (1.01 %)
 • Kúrenie (11.62 %)
 • Voda (0.08 %)
 • Stravovanie (22.41 %)
 • Odpad (6.38 %)
 • Doprava (43.05 %)
 • Budovy a pozemky (6.94 %)
 • Nákup a vybavenie (8.53 %)