Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Lúčna 2, tel: 4330237, skola@szslucnalc.sk, http://www.szslucnalc.sk

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci... Viac o škole

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa. V treťom ročníku je praktické vyučovanie zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvráci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Svoje vedomosti a zručnosti potom prezentujú na teoretickej a praktickej maturitnej skúške.

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.4077 [gha]

 • 1.06% Elektrina 0.0043 [gha]
 • 10.94% Kúrenie 0.0446 [gha]
 • 0.08% Voda 0.0003 [gha]
 • 23.1% Stravovanie 0.0942 [gha]
 • 6.86% Odpad 0.028 [gha]
 • 41.72% Doprava 0.1701 [gha]
 • 7.55% Budovy a pozemky 0.0308 [gha]
 • 8.69% Nákup a vybavenie 0.0354 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (1.06 %)
 • Kúrenie (10.94 %)
 • Voda (0.08 %)
 • Stravovanie (23.1 %)
 • Odpad (6.86 %)
 • Doprava (41.72 %)
 • Budovy a pozemky (7.55 %)
 • Nákup a vybavenie (8.69 %)