Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Lúčna 2, tel: 4330237, skola@szslucnalc.sk, http://www.szslucnalc.sk

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci... Viac o škole

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa. V treťom ročníku je praktické vyučovanie zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvráci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Svoje vedomosti a zručnosti potom prezentujú na teoretickej a praktickej maturitnej skúške.

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.53 [gha]

 • 0.82% Elektrina 0.0043 [gha]
 • 0% Kúrenie 0 [gha]
 • 0.04% Voda 0.0002 [gha]
 • 19.69% Stravovanie 0.1044 [gha]
 • 5.61% Odpad 0.0297 [gha]
 • 62.49% Doprava 0.3312 [gha]
 • 5.37% Budovy a pozemky 0.0284 [gha]
 • 5.97% Nákup a vybavenie 0.0316 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (0.82 %)
 • Kúrenie (0 %)
 • Voda (0.04 %)
 • Stravovanie (19.69 %)
 • Odpad (5.61 %)
 • Doprava (62.49 %)
 • Budovy a pozemky (5.37 %)
 • Nákup a vybavenie (5.97 %)