Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Lúčna 2, tel: 4330237, skola@szslucnalc.sk, http://www.szslucnalc.sk

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci... Viac o škole

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa. V treťom ročníku je praktické vyučovanie zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvráci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Svoje vedomosti a zručnosti potom prezentujú na teoretickej a praktickej maturitnej skúške.

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.4838 [gha]

 • 0.79% Elektrina 0.0038 [gha]
 • 0% Kúrenie 0 [gha]
 • 0.08% Voda 0.0004 [gha]
 • 21.36% Stravovanie 0.1033 [gha]
 • 6.15% Odpad 0.0297 [gha]
 • 57.38% Doprava 0.2776 [gha]
 • 6.5% Budovy a pozemky 0.0314 [gha]
 • 7.75% Nákup a vybavenie 0.0375 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (0.79 %)
 • Kúrenie (0 %)
 • Voda (0.08 %)
 • Stravovanie (21.36 %)
 • Odpad (6.15 %)
 • Doprava (57.38 %)
 • Budovy a pozemky (6.5 %)
 • Nákup a vybavenie (7.75 %)