Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Lúčna 2, tel: 4330237, skola@szslucnalc.sk, http://www.szslucnalc.sk

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci... Viac o škole

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa. V treťom ročníku je praktické vyučovanie zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvráci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Svoje vedomosti a zručnosti potom prezentujú na teoretickej a praktickej maturitnej skúške.

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.505 [gha]

 • 2.1% Elektrina 0.0106 [gha]
 • 0% Kúrenie 0 [gha]
 • 0.07% Voda 0.0004 [gha]
 • 18.28% Stravovanie 0.0923 [gha]
 • 5.89% Odpad 0.0297 [gha]
 • 61.89% Doprava 0.3125 [gha]
 • 5.52% Budovy a pozemky 0.0279 [gha]
 • 6.25% Nákup a vybavenie 0.0315 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (2.1 %)
 • Kúrenie (0 %)
 • Voda (0.07 %)
 • Stravovanie (18.28 %)
 • Odpad (5.89 %)
 • Doprava (61.89 %)
 • Budovy a pozemky (5.52 %)
 • Nákup a vybavenie (6.25 %)