Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Materská škola, Hanušovce nad Topľou

Budovateľská 428/4, tel: 4452191, ,

Naša Materská škola  ,,Pod bocianím hniezdom" s enviromentálnym zameraním má 5 tried. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku 3-6rokov a deťom s odloženou povinnou dochádzkou. Jedna z piatich tried je určená pre 3-4 ročné deti, dve pre 4-5 ročné deti a dve pre deti predškolského veku. Každá trieda m... Viac o škole

Naša Materská škola  ,,Pod bocianím hniezdom" s enviromentálnym zameraním má 5 tried. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku 3-6rokov a deťom s odloženou povinnou dochádzkou. Jedna z piatich tried je určená pre 3-4 ročné deti, dve pre 4-5 ročné deti a dve pre deti predškolského veku. Každá trieda má k dispozícii vlastnú šaťňu, triedu, spálňu, umývarku a kuchynku na výdaj jedla. V našej materskej škole sa deti môžu venovať aj krúžkovej činnosti a to výtvarnému a tanečnému krúžku. Okrem toho sa počas roka uskutočnia aj rôzne stretnutia s Prešovským ochranárskym zborom, kde sú pre deti počas celého roka zabezpečené rôzne akcie s enviromentálnou tematikou napr. stretnutie s lesníkmi, stavanie vtáčích kŕmidiel,ako aj po stopách zvierat na náučnom chodníku...a to aj za účasti rodičov.

Naša MŠ je momentálne v rekonštrukcii takže naše aktuálne foto uvedieme neskôr :)

Zobrazenie výsledkov

Aktuálna ekostopa

0.0297 [gha]

Certifikované ekostopy

Škola nemá žiadne certifikované ekostopy.

Bilancia ekostôp

Prehľad a porovnanie ekologických stôp školy za jednotlivé školské roky.

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.0297 [gha]

 • - Elektrina 0 [gha]
 • - Kúrenie 0 [gha]
 • - Voda 0 [gha]
 • - Stravovanie 0 [gha]
 • 100% Odpad 0.0297 [gha]
 • - Doprava 0 [gha]
 • - Budovy a pozemky 0 [gha]
 • - Nákup a vybavenie 0 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (0 %)
 • Kúrenie (0 %)
 • Voda (0 %)
 • Stravovanie (0 %)
 • Odpad (100 %)
 • Doprava (0 %)
 • Budovy a pozemky (0 %)
 • Nákup a vybavenie (0 %)