Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Znižujeme odpad

Náš projekt mal úspech v celoslovenskej súťaži.

Dňom Zeme sme odštartovali náš projekt: „S odpadom do správneho koša“. Rozhodli sme sa, že budeme triediť papier a plast s deťmi, s rodičmi a priateľmi našej materskej školy a spoločne si vytvoríme kompostáreň. S triedením odpadu sa deti oboznámili prostredníctvom rozprávky a pozreli si zaujímavý film o separácii. V tento deň vysadila do areálu materskej školy každá trieda strom alebo krík. Dúfame, že týmto projektom sa nám podarí znížiť ekologickú stopu MŠ.


28.05. 2010