Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Zelený svet

19. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2014.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia SR. Realizuje sa v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO a Európskej environmentálnej agentúry.

Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Téma súťaže: M(i)esto pre ľudí
Termín uzávierky: 28. marec 2014

Podrobne informacie najdete na stranke www.envirofilm.sk/ZelenySvet2014.


24.01. 2014