Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Zelený svet 2012

17. ročník medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorivosti sa nesie v duchu ekologickej stopy.

Poslaním súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode a k životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Téma tohto ročníka „Moja stopa na tejto planéte“ sa zameriava na ekologickú stopu. Úlohou detí a mladých ľudí je zamyslieť sa a odpovedať na otázku: ako vyzerá moja stopa na tejto planéte?! Zachytiť ju štetcom, objektívom fotoaparátu či okom kamery a zároveň spraviť aspoň malý krôčik smerom k jej zmenšeniu.

Práce je potrebné zaslať poštou spolu s vyplnenou prihláškou priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia alebo priniesť osobne najneskôr do 16. marca 2012.

Súťažné kategórie:

1. Kresba, maľba, grafika a kombinované techniky
A) Základné školy
B) Základné umelecké školy
C) Špeciálne školy
D) Materské školy

2. Detský animovaný film
A) Základné školy
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy

3. Čiernobiela a farebná fotografia
A) Základné školy
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy

Ceny:
Hlavná cena súťaže Zelený svet, udeľuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Ceny v každej súťažnej kategórii
Cena Environmentálnej nadácie Christine B. Parksovej, USA, štát Florida.
Cena Európskej environmentálnej agentúry v Kodani
Cena poroty
Cena rádia Regina

Bližšie informácie o téme, organizácii a technických podmienkach súťaže nájdete na www.envirofilm.sk/zelenysvet.


11.01. 2012