Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Zelené mestá

... tak znie téma tohtoročného Dňa Zeme. Celosvetová kampaň vyzýva mestá, organizácie a školy k zdieľaniu svojich aktivít plánovaných pri tejto príležitosti.

Z webovej stránky Dňa Zeme 2014:

Viac ako polovica svetovej populácie dnes žije v mestách. S nárastom mestskej populácie a zhoršovaním dopadov klimatických zmien je potrebné, aby sa naše mestá menili a vyvíjali. Pripojte sa k nám vo volaní po novej ére zelených miest.

Nastal čas, aby sme investovali do efektívnosti a obnoviteľnej energie, prestavali naše mestá a začali riešiť klimatickú krízu. Počas dvoch rokov bude kampaň Zelené mestá (Green Cities) aktivizovať celosvetovú verejnosť k urýchleniu tejto zmeny. Bude pomáhať mestám, aby sa stali udržateľnejšími, aby znížili svoju uhlíkovú stopu, stali sa čistejšími, zdravšími, no zároveň ekonomicky životaschopnými.

Na stránkach kampane nájdete návod pre školy, ako si naplánovať svoj vlastný zábavný Deň Zeme a ako sa so svojim „príbehom“ (aktivitou, podujatím) pripojiť k miliónom ľudí po celom svete:

Krok 1: Registrácia
Zaregistrujte vašu triedu/školu prostredníctvom on-line formulára.

Krok 2: Vyučovanie
Využite niektoré z 300 pripravených plánov vyučovacích hodín, zameraných na rôzne environmentálne témy a pre rôzne vekové skupiny detí.

Krok 3: Mobilizácia
Zorganizujte si zábavné aktivity ku Dňu Zeme, inšpirujte sa pritom nápadmi z predošlých ročníkov zo škôl po celom svete.

Krok 4: Zdieľanie
Informujte o svojej aktivite na greencities@earthday.org a pomôžete napísať príbeh Dňa Zeme 2014.

Viac informácií na stránkach Dňa Zeme (v angličtine):
http://www.earthday.org/greencities/
http://www.earthday.org/greencities/resources/


12.03. 2014